Wiele osób zastanawia się, na jakich zasadach świadczą usługi komornicy i co należy do ich działań. Warto to wiedzieć

Wiele ludzi zastanawia się, według jakich zasad pracują komornicy i co zalicza się do ich działań. Dobrze się tego dowiedzieć, jeśli kiedyś będziemy zmuszeni mieć z nimi styczność.

Warto zacząć od tego, kto to jest komornik. To funkcjonariusz publiczny, który pracuje przy konkretnym sądzie rejonowym – zajrzyj i zobacz. Do jego funkcji zaliczamy przede wszystkim wypełnianie werdyktów sądów co do żądań pieniężnych albo niepieniężnych, a także zabezpieczenia takowych roszczeń.

komornik

Aby postępowanie egzekucyjne było zapoczątkowane, musi uzyskać klauzulę wykonalności, wtedy można rozpocząć realizację orzeczenia. Drugim obowiązkiem komorników jest dostarczanie zawiadomień sądowych oraz innego typu dokumentów, rzecz jasna za potwierdzeniem odbioru. Co więcej prezentowani funkcjonariusze publiczni są zobowiązani przeprowadzać licytacje komornicze (zobacz przykłady) oraz sporządzać protokoły z wykonywanych działań. Wielokrotnie wierzyciele polecają im poszukiwanie majątku dłużnika albo odpowiedniego zabezpieczenia spadku. Należy wiedzieć, iż komornik wykonując powinności musi trzymać się przepisów prawnych oraz etyki zawodowej, w innym przypadku może nawet stracić swoje prawa.

Każdy funkcjonariusz musi mieć identyfikator, wydawany przez KRS. Jak on wygląda? Do jego centralnych elementów należą fotografia, dane osobowe, określenie funkcji i zaznaczenie sądu, przy jakim komornik świadczy swoje usługi. Warto jeszcze powiedzieć o samym postępowaniu komorników. Jeżeli komornik ma tytuł wykonawczy, dłużnik musi wpuścić go do własnego mieszkania, inaczej ten może prosić o pomoc policję i siłą wkroczyć do budynku, np. wyłamując drzwi. Istnieje określona lista przedmiotów, których funkcjonariusz nie może wziąć, gdyż grozi mu za to skarga na realizowane przez niego czynności. Do takich przedmiotów zaliczają się m.in. rzeczy użytku domowego, w tym pościel lub (sprawdź również – adwokat rodzinny warszawa) lub bielizna, miesięczne zapasy żywności oraz opału, narzędzia niezbędne do przeprowadzania pracy zarobkowej przez dłużnika, a nawet wiele innych przedmiotów. Kiedy komornik wykonuje swoje powinności? Od poniedziałku do piątku i w soboty, aż do późnych godzin. Organizuje to na swoim obszarze – właściwość tego funkcjonariusza.

Dobrze jest znać kluczowe informacje w temacie działalności komornika, by mieć świadomość, na co może sobie on pozwolić, a co jest nieprzepisowe.