Właściwe oznakowanie numeryczne budynków jest niezwykle istotne, gdy ingerować musi karetka pogotowia czy straż pożarna.

Kwestia prawidłowego oznaczenia budynków, jest tematem regulacji aktu prawnego – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dozorcy zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że prawidłowe oznakowanie budynków jest ich obowiązkiem . Chodzi o założenie wywieszki z numerem porządkowym obiektu, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości. Co więcej, taką tabliczkę trzeba prawidłowo rozjaśnić. Poprawne oznaczenie budynków użyteczności publicznej ma szczególne znaczenie wagę, w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych.