Kilka ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób adwokaci z naszego kraju mogą otworzyć swoją kancelarię w Niemczech.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo mocno się zwiększyły możliwości na pracę w członkowskich krajach. Dotyczy to także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Aktualnie panuje reguła, że mieszkańcy Unii będą mieli możliwość prowadzenia w każdym kraju działalności, z pewnymi wyjątkami w niektórych branżach.

Ale wyjątki te

prawo

Źródło: www.morguefile.com

nie dotyczą prawników, więc przy spełnieniu niezbędnych warunków polscy adwokaci – przeniesiony tutaj mogą przykładowo zajmować się świadczeniem usług w Niemczech. Niemieckie przepisy dość dokładnie precyzując, według jakich zasad tego typu usługi mogą być świadczone. Mając na uwadze to, że opierają się one na unijnych dyrektywach, to bardzo podobnie one brzmią w pozostałych krajach. W pierwszej kolejności będą więc rozróżniać dwa podstawowe rodzaje działalności adwokatów z zagranicy. Jako pierwszy będzie się wymieniać wykonywanie zawodu w charakterze adwokata europejskiego, który ma siedzibę na terenie Niemiec. Za to grupa druga obejmuje adwokatów, którzy będą swoje usługi świadczyć tylko tymczasowo.
Aby w ogóle adwokat (znacznie więcej zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem Warszawa) Niemcy z któregoś z innych krajów mógł myśleć o otworzeniu swojej kancelarii, to musi posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Balduin Pfnür i Partner.

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com

Tak więc adwokaci z Polski spełniają ten warunek, co więcej, będzie to również dotyczyć radców prawnych, posiadających prawie taką samą wiedzę.

Drugim ważnym kryterium będzie posiadanie uprawnień do tego, żeby można było wykonywać zawód, co w przypadku Polski oznacza otrzymanie tytułu adwokata lub radcy prawnego. Niestety aplikanci nie spełniają tego warunku. Starania o to, żeby można było świadczyć usługi w charakterze adwokata w Niemczech należy zacząć od złożenia wniosku razem z odpowiednimi dokumentami, z których niezwykle istotne jest zaświadczenie o tym, że się posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Należy posiadać również siedzibę w Niemczech, co przykładowo udokumentować można podpisaną umową najmu, a także wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które przy prowadzeniu działalności będzie obowiązkowe.