Jak składać pit 28? Jakiego typu zasady trzeba znać? Co jest najbardziej istotne w czasie rozliczenia tej deklaracji?

podatek
Czy wiadomym jest do jakich zadań przydaje się pit 28 i jak go trzeba wypełniać? Dużo ludzi każdego roku powinien go wypełniać, lecz nie każdy wie, jak to zrobić. Nasz poradnik wszelkie wątpliwości.

podatek
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Deklarację pit 28 trzeba wypełnić, jak w roku podatkowym mamy przychody opodatkowane w kształcie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów. Może to być pozarolnicza działalność gospodarcza, z innej różne umowy, typu umowa najmu, dzierżawy lub pozostałych umów o dosyć zbliżonym charakterze. Deklaracja takiego typu odnosi się do osób, które do dwudziestego stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o doborze właśnie tego typu opodatkowania.

Jeżeli natomiast zaczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego, to takie oświadczenie należy składać do dnia, który poprzedza dzień rozpoczęcia tego rodzaju działalności, nie może być to jednak później niż w momencie uzyskania pierwszego przychodu. W sytuacji uzyskiwania przychodu z wynajmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wybraniu tej formy opodatkowania przedkłada się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca który następuje po miesiącu, jak osiągnął przychód z takiego tytułu . Może być również do końca roku podatkowego, jak pierwszy tego typu przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Takie prawo do ryczałtu jest obowiązujące na cały rok podatkowy, ale w roku następnym już to nie jest obowiązujące, jak podatnik przekroczy limit przychodu sto pięćdziesiąt tysięcy euro.

rozliczenie
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednakże jest w stanie utracić możliwość ryczałtu przez poszerzenie przedmiotu działalności o czynności, jakich nie powinno się ryczałtem rozliczać lub w związku ze świadczeniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez dany czas od chwili podjęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w momencie roku podatkowego nie ma bezpośredniego wpływu na ogólne zasady. Za określony rok podatkowy, także po przekroczeniu limitu powinniśmy złożyć deklarację pit 28. Najlepiej zrobić to przez internet, czyli pit 28 – rozliczenie w 2016 roku. Takie działania zdecydowanie pomaga w przeprowadzeniu całej procedury. Taka procedura jest tak więc znacznie bardziej łatwa i prędzej możemy ją wykonać, nie ruszając się nawet z domu.