Uprawnienia prywatnego detektywa

Sprawa „balansowania na granicy przepisów prawa” przez prywatnych detektywów budzi ogromne kontrowersje oraz rodzi dużo pytań. Jakie uprawnienia, ale też obowiązki ma prywatny detektyw? Jak na ogół bywa nasze wyobrażenie mające ugruntowanie w kinematografiach sensacyjnych i powieściach detektywistycznych nie pokrywa się z faktycznością. Jak jest rzeczywiście? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

biuro detektywistyczne

Autor: Tom Bennett
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze, aby mienić się prywatnym detektywem, należy mieć odpowiednią licencję (jaką trzeba mieć zawsze przy sobie oraz okazać ją na prośbę osoby, jakiej działania detektywa dotyczą, a również przyzwolić na spisanie danych tj. dane osobowe detektywa oraz organ, jaki wydał ową licencję.

To rzecz kluczowa, albowiem jedynie wtedy zastosowanie mają przepisy zamieszczone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. tejże ustawy mówi, że detektyw w swej pracy powinien kierować się normami etyki, oddaniem względem zlecającego jak też szczególną starannością, żeby nie naruszyć niczyjej swobody a także praw człowieka oraz obywatela. To ostatnie zagadnienie wiąże się z innym, 7. artykułem, jaki zabrania detektywowi używania środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, które zastrzeżone są dla uprawnionych organów (takich jak policja czy wojsko).

Człowiek z aparatem

Autor: włodi
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli detektyw pomimo wszystko użyje owych środków grozi mu do trzech lat więzienia. Więc scenki przesłuchiwania przez prywatnych detektywów słynne z filmów akcji będą fikcją? Nie zawsze. Detektyw nie ma bowiem prawa ujawniania źródła swoich informacji, chyba że sąd postanowi inaczej oraz uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Prawo odnośnie tejże sprawy kancelaria adwokacka lublin znajdują się we właściwych aktach prawnych. Kolejnym ważnym punktem może być zbieranie danych osobowych.

Jak wiemy są one chronione ustawą o ochronie danych osobowych , jednak w trakcie wykonywania czynności służbowych śledczy jest uprawniony do przetwarzania tychże danych bez zgody osób, jakich dane te dotyczą. Niemniej jednak nie ma możliwość ich przekazywać dalszym podmiotom, a najpóźniej po zaprzestaniu praktyki detektywistycznej musi zniszczyć je.

Żeby znaleźć biuro detektywistyczne w swojej okolicy najprościej jest posłużyć się dostępem do internetu. W necie odnajdziemy całą masę ogłoszeń biur detektywistycznych: