Jak przeliczyć brutto na netto oraz inne ważne informacje, które warto znać.

Czasami każdemu z nas przydarzyła się chwila, iż konieczne było przesłanie gdzieś jakiegokolwiek pisma, które powinno mieć biurową formę oraz nie powinno mieć jakichkolwiek usterek, czyli nie powinno tam niczego brakować, lecz także nie można było indywidualnie nic przetwarzać, gdyż mogło się to zakończyć nieprzyjęciem naszego pisma do danej instytucji.

Uprawnienia prywatnego detektywa

Zagadnienie „balansowania na granicy przepisów prawa” przez prywatnych detektywów wzbudza wielkie kontrowersje oraz rodzi wiele pytań. Jakie uprawnienia, ale także obowiązki ma prywatny detektyw? Jak zwykle bywa nasze wyobrażenie mające umocnienie w kinematografiach sensacyjnych i książkach detektywistycznych nie pokrywa się z faktycznością. Jak jest faktycznie? Spróbujemy odpowiedzieć na to zapytanie.