Składamy deklarację PIT – co należy dowiedzieć

Dla kogo blankiet PIT 36? Blankiet PIT 36 skierowany jest do tych podatników, którzy w roku 2014 prowadzili firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Mieści ona dodatkowo działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane zyski pochodzić mogą również z najmu.

rozliczenie PIT

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo druk PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, formularz wypełniany przez duże rzesze pracobiorców polskich przedsiębiorstw oraz rencistów i emerytów. Udokumentowane dochody mogą pochodzić tylko ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali przedpłaty na podatek dochodowy. Idzie więc o: uposażenia ze stosunku pracy, emerytury czy renty krajowe, stypendia, umowy o dzieło.

Czy masz pytania odnośnie do omawianej kwestii? Jeśli tak, to kliknij tu i poznaj informacje (http://www.cukier-krolewski.pl/przepisy/sernik-swiateczny-z-kajmakiem/) na prezentowane zapytanie – z pewnością okażą się one niezwykle interesujące.

W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję metody rozliczenia: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeśli rachujesz pozarolniczą działalność gospodarczą względnie działy specjalne wytwórczości agrarnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie a także zapłatę należnego podatku dochodowego.

Kiedy uzyskujesz dochody opodatkowane podług skali zarówno za pośrednictwem płatnika (przykładowo umowa o pracę), jak także bez pośrednictwa płatnika (pi-tax.pl/category/pit-28/). Doliczenie dochodów małoletnich. Deklaracja tyczy się osób, które do osobistych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Dołączenie może zachodzić zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak również rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Doliczać nie możemy jednak przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów i dochodów z przedmiotów oddanych im do wolnego użytku. Wtenczas nadal możesz się opodatkować w PIT 37, natomiast małoletni dostarczy własną deklarację, którą sygnować powinien jego rodziciel względnie opiekun.

Dla kogo blankiet PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, jakie w 2014 roku pozyskały przychody z kapitałów finansowych czy z udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną. Rachują się za pomocą tego druku również ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część.