Składamy deklarację PIT – co należy dowiedzieć

Dla kogo formularz PIT 36? Formularz PIT 36 skierowany jest do tychże podatników, jacy w roku 2014 prowadzili firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona także działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Osiągane dochody pochodzić mogą także z najmu.