Prowadzenie własnej firmy to nie tylko koszty, w miarę upływu czasu przyjdzie czas na wypracowanie profitów

Pomysł na własny interes to nie tylko odnalezienie tzw. niszy, to również stworzenie strategii wejścia na rynek i umiejętność późniejszego działania. Przed zamiarem otworzenia własnej firmy, trzeba sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je trzeba rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają własną działalność gospodarczą mogą płacić na zasadach ulgowych.

Właściciele firmy posiadają mogą korzystać z tego przywileju przez 2 lata, płacąc w tym okresie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych mniejsze aniżeli płatnik, który funkcjonuje na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych uprzywilejowanych 24 miesięcy, właściciele firm nie płacą również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla wszystkich jednakowa – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od samego początku właściciele nowo powstałych firm, chcą zatrudniać pracowników. Na ogół, z początkiem działalności starczają własne ręce do pracy. Ale w miarę upływu czasu okazuje się, że to nie wystarcza. Im prężniej przedsiębiorstwo zwiększa rozmiary działalności, dokonuje inwestycji i przybywa jej tematów do załatwienia, tym prędzej pojawia się inwencja przyjęcia pracownika a nawet parę osób.

Dodatkowa osoba w firmie to pewne wydatki. Do stałych wydatków związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, należą głównie wypłaty pensji dla zatrudnionych. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy potrącają z pensji, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, płaci pracownik ze swojego wynagrodzenia a drugą część opłaca pracodawca .

Pracodawca, jako zobowiązany do odprowadzania składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Generalnie panuje jedna główna norma – że koszty działalności gospodarczej, są to wszystkie wydatki, które ponoszone są w związku z jej funkcjonowaniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu dochodów. Nie oznacza to wcale, że gdy przedsiębiorca nie osiągnie przychodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Często jest właśnie tak, że na rezultaty pewnych działań trzeba poczekać, najpierw ponosząc nakłady, które przyniosą plony w przyszłości.

Prezentowany temat na pewno ma fascynujące informacje, lecz aby zdobyć ich jeszcze więcej prześledź link (https://inte.com.pl/hydrauliczne-prasy-hidrogarne-hiszpania.html), który jest bardzo absorbujący.

Na nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, składają się zakupy surowców, sprzętu, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, pobory dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i wiele innych wydatków koniecznych do osiągnięcia zarobków.