Procedura rejestracji znaków

Symbol towarowy to określenie jak też logotyp towaru. Jego rejestracja ochrania przedsiębiorstwo przed nieuczciwą konkurencją.
Jeśli firma uzna, że wystarczy jej ochrona znaku towarowego na terytorium Polski, powinna zapisać go w Urzędzie Patentowym.

Jeśli chodzi o znak towarowy rejestracja nie jest trudna. Rejestracja znaku towarowego na terytorium Naszej ojczyzny kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W tym celu przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy tenże wzór nie został już zastrzeżony przez innego przedsiębiorcę. Możemy to wykonać przez sieć: Urząd Patentowy udostępnia w owym celu wyszukiwarkę.
market

Autor: Fan of Retail
Źródło: http://www.flickr.com
Czym jest symbol towarowy? Symbolem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, które możemy zaprezentować w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takowe nadaje się do odróżnienia towarów jednej firmy od produktów drugiego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym jest w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub zapakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa Sądów administracyjnych przeważa pogląd, że za symbol towarowy nie można zaś co do reguły uznać kompozycji smakowej ani pojedynczego zabarwienia. Prawo obsługa korporacyjna spółek Kraków ochronne na znak towarowy jest udzielane na mocy orzeczeń administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawnionego prawo osłonowe może być przedłużone na następne okresy dziesięcioletnie.

Przedsiębiorca obowiązkowo musi zamieścić w składanym formularzu wykaz artykułów i usług i wskazać odpowiednie klasy towarowe i usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.