Podstawowe informacje związane z działalnością adwokacką w Niemczech.

Unia Europejska dała nam bardzo dużo jeśli będzie chodzić o swobodę otwierania gospodarczej działalności. Pomijając niewielkie wyłączenia i ograniczenia, to we wszystkich krajach członkowskich ich obywatele mogą bez żadnych problemów prowadzić swoje biznesy.

prawnik, adwokat

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Dotyczy to także usług prawniczych, które na przykład nasi prawnicy mogą świadczyć na terenie innych krajów. Oczywiście nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ spełnić należy szereg formalności, lecz oczywiście w pełni możliwa do wykonania. W pierwszej kolejności należy zacząć od tego, że niemieckie przepisy szczegółowo określają, według jakich zasad można takie usługi prowadzić.

Ponieważ oparte są one w dużej części na dyrektywach unijnych, to we wszystkich krajach członkowskich są one podobne. Najistotniejszą rzeczą, jaka będzie z nich wynikać jest to, że chcąc pracować jako niemiecki adwokat piotrków trybunalski opinie w tym kraju, to trzeba to robić w oparciu o swoją kancelarię- . Zatrudnienie w formie umowy i realizacja usług w tego typu sposób jest dużo bardziej ograniczone i będzie wymagać odpowiednich zezwoleń.

Adwokaci z naszego kraju spełniają pierwszy z warunków, które są niezbędne do uruchomienia swojej kancelarii, to znaczy są obywatelami jednego z członkowskich krajów. Kolejnym warunkiem jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu w kraju, z jakiego będzie się pochodzić. W naszym przypadku takie uprawnienia mieć będą radcy prawni i adwokaci, lecz już aplikanci są wyłączeni z tej grupy.

W sprawach formalnych zacząć należy od złożenia wniosku i przedłożenia paru istotnych dokumentów. Ważne będzie zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu, jakie należy później dodatkowo co roku przekładać nowe. Podobnie w rocznych cyklach należy wykupić polisę OC, jeśli chodzi o niemieckich prawników będzie ona konieczna. Podczas składania wniosku trzeba także udokumentować posiadanie siedziby na terenie Niemiec. Może to być własny, zakupiony lokal, lecz w zupełności wystarczy też wynajęty. Wniosek trzeba napisać w języku niemieckim oraz podpisać, a podczas jego składania należy też dołączyć opłatę która wynosi 130 Euro.