Obowiązki chlebodawcy wobec pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, które muszą składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, również przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przenoszą należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży właściwe wypełnienie druku, w przeciwnym razie zostanie on sprostowany przez ZUS, w efekcie podwyższają bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku chorobowego i określeniu jego wielkości. Obejmuje informacje zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, również rejestr pozyskiwanych przez ubezpieczonego płac. W dobrze zapełnionym ZUS Z 3 muszą znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, okres ubezpieczenia, czasy niezdatności do pracy, które mają istotność na prawo do zapłaty zasiłku chorobowego, w tym także wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, bądź miały one miejsce w drodze do pracy, albo z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu. W takim zaświadczeniu wpisuje się, czy opisany zatrudniony nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie próbnym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości, bądź likwidacji. Wystawca poświadczenia ponosi odpowiedzialność legislacyjną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Pismo ważne jest jeden miesiąc od daty wypisania.

Umowa cywilno prawna zazwyczaj stosowana jest w momencie, w którym chlebodawca nie zamierza angażować pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakże zależy mu na dokonaniu wyznaczonych czynności, bądź zrealizowaniu wyraźnie wyznaczonych kwestii.W wypadku umów cywilno prawnych wolno ustalić

położenie i czas realizowania pracy, lecz nie jest to konieczne, w wyższym stopniu liczy się samo ukończenie pracy, a nie jej czas i lokalizacja. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Trzeba mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczy ich prawo (obsługa prawna firm warszawa) pracy.