Obowiązki chlebodawcy wobec pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, które muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, którzy nie są uprawnieni do zapłaty zasiłku, również przez płatników, którzy za czas po ustaniu zatrudnienia przenoszą należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa odpowiednie wypełnienie druku, inaczej pozostanie on poprawiony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.