Notariusz jako postać zaufania publicznego

Notariusz to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do przygotowywania aktów notarialnych i dopełniania innych działań notarialnych.
Notariusz Wrocław jest osobą zaufania społecznego i zobowiązany jest do dokonywania aktów, jakim strony są obowiązane, lub pragną przyznać formę notarialną, przy czym czynności takie posiadają profil dowodu urzędowego.

podpis

Autor: Sludge G
Źródło: http://www.flickr.com
Trudni się sporządzaniem uwierzytelnionych kopii pism, tworzy protesty weksli i czeków, przechowuje depozyty, przyjmuje oświadczenia dotyczące spadków – użyj tego linku. Do jego zadań należy również poświadczanie własnoręcznego podpisu, zatwierdzanie zgodności duplikatu, zapisywanie protokołów i pozostałe działania notarialne, które mają na celu nadanie pismom wagi legislacyjnej.
notariusz wrocław

Autor: Domenico
Źródło: http://www.flickr.com

Kancelaria notarialna Wrocław czuwa nad właściwym zabezpieczeniem zasad i dobrych interesów stron, oraz innych osób, dla których działanie to może powodować kłopot i udziela stronom niezbędnych objaśnień dotyczących realizowanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi realizacji czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Jeżeli interesuje Cię niniejszy wpis, to bez wahania kliknij tutaj oraz zobacz dodatkowo inny równie pasjonujący news adwokat wrocław.

Zachowuje w tajemnicy okoliczności sytuacji, o których zdobył wiadomości ze względu na wykonywane czynności notarialne – zobacz sam.

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinno się przekazać do biura przed umówionym przedtem terminem dokonania czynności, ażeby zapewnić drobiazgową ich analizę. Wcześniejsza analiza dowodów pozwoli na pewne i skuteczne wykonanie czynności notarialnej. Pisma należy złożyć w oryginale.