Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakie przeprowadza się etapy? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa zawsze jest nie lada problemem. To najczęściej bardzo niekorzystna sytuacja dla osób biorących rozwód, jednak chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas takiego postępowania powinien ustalić okoliczności rozkładu pożycia oraz sprawdzić jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co należy jeszcze o tym wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza rozprawa często wyznaczana jest po minięciu kilku miesięcy od złożenia pozwu – więcej na ten temat. Jeśli któraś ze stron będzie na rozprawie nadal podtrzymywać powództwo, sąd zorganizuje wstępne przesłuchanie stron. Sąd musi wtedy sprawdzić, czy więzi fizyczne i psychiczne, jakie łączą małżonków faktycznie ustały. Nawet sporadyczne kontakty cielesne małżonków w trakcie sprawy rozwodowej są w stanie doprowadzić do odmowy udzielenie rozwodu, rzecz jasna za wyjątkiem, kiedy takie kontakty zostały wmuszane. Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd musi badać też czy między małżonkami ustała więź gospodarcza.

Chodzi o to, czy prowadzą oni gospodarstwo domowe. Ale samo trwanie takiej więzi nie jest przeszkodą do uzyskania rozwodu. Po początkowym przesłuchaniu stron (zobacz pozycjonowanie stron Artefakt) sąd zarządzi postępowanie dowodowe, jakie ma na celu stwierdzenie całkowitego oraz trwałego rozkładu pożycia, jak również mogące mieć miejsce orzeczenie winy małżonka. Jak w grę wchodzi dobro małoletniego potomstwa lub małżonkowie nie mają zgody, co do kwestii winy sąd ropoczyna przesłuchiwanie świadków. Mogą nimi być osoby niespokrewnione, na przykład sąsiedzi, znajomi, lecz także ktoś z rodziny. Jak sąd stwierdzi, iż są widoki na przyszłość może skierować strony do mediacji. Takie skierowanie często ma na celu zjednanie małżonków, ale często dotyczy to też rozstrzygnięcia pewnych sporów, jak alimenty czy kontakty z dziećmi.

Źródło artykułu:

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku natomiast zgadzać się na takie mediacje. Celem określenia sytuacji życiowej małoletnich dzieci sąd może zarządzić zrobienie wywiadu środowiskowego. Jest w stanie też skierować rodziców i dzieci na wniosek jednej ze stron lub z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, żeby określić więzi łączące dzieci z każdym z rodziców. Każdy z opiekunów może wynająć profesjonalistę, pomocny może okazać się adwokat, w ten sposób sprawa rozwodowa będzie przeprowadzona bardziej profesjonalnie.