Jak zabezpieczyć własną własność intelektualną przed nieetycznymi czynnościami konkurencji?

W danej chwili mnóstwo ludzi stara się zarobić pieniądze w nieetyczny sposób. Obecnie często słychać o przypadkach podkradania koncepcji, wytwarzania identycznych produktów bądź bazowania na popularnej marce.

Toteż zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym dniem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Należy przeto zadbać o swoje prawa autorskie ochrona powinna mieć swój zaczątek już podczas zatrudniania swoich pracowników. Niejednokrotnie słyszy się o przypadkach wykradania wzorów przez ludzi zatrudnionych w danej firmie. Starczy aparatem fotograficznym wykonać niezbędne zdjęcia, żeby wprowadzić na rynek wykradzione pomysły. Nie tylko wynalazki są podpatrywane. Własność intelektualna też jest obiektem kradzieży. Odnosi się do wytworów ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i literackich oraz terminów, obrazów, znaków oraz fasonów wykorzystywanych w handlu. Obejmuje ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak też utwory będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona kobize bydgoszcz musi przeto odbyć się na drodze rejestracji. O przyznanie patentu na wynalazek trzeba zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym kraju. Trzeba na miejscu zbadać, czy innowacja, znak towarowy bądź wzór użytkowy spełnia kryteria uzyskania prawa na wyłączność. Po uzyskaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność używania danego rozwiązania lub znakowania przez konkretny czas.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy oraz wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na dalsze lata. Niestety uzyskanie patentu wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Ale jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony przez prawo znak, markę bądź inne wynalazki w każdej chwili da się wstąpić na drogę sądową i domagać się zwrotu kosztów poniesionych przez nieuczciwe działania.

Opłaca się więc w odpowiedni sposób strzec swoją własność intelektualną oraz przemysłową. Tylko w ten sposób skutecznie zniszczy się nieetyczną działalność konkurencji.