Decydujemy się na firmę brandingową

Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych przez: planowanie oraz umieszczanie reklam w publikatorach drukowanych, radio, środkach masowego przekazu, internecie i innych mediach, planowanie oraz umieszczanie reklam zewnętrznych w formie billboardu, gablot, paneli sterowców reklamowych, ekspozycji okiennych, reklam na autach a także autobusach itp., dystrybucję oraz doręczanie prospektów a także egzemplarzy marketingowych, kreowanie pawilonów i innych konstrukcji oraz punktów wystawowych, prowadzenie kampanii marketingowych jak też dalsze usługi promocyjne mające na celu przyciągnięcie czy zatrzymanie konsumentów.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością normowaną, a więc nie są wymagane żadne zezwolenia ani koncesje. Musimy jednakże przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych jak też prawa konkurencji. Warto znać notacje regulacji z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: regulacja z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych powiada, że kreując reklamę tworzy się dzieła. W chwili utworzenia utworu przez pracownika wszystkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Dowiedź się więcej o tej agencji reklamowej.

Agencja brandingowa ma dwa lata od dnia obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania fałszywego znaczenia przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego artykułów lub usług, naśladownictwa artykułów, nieprawej reklamy, itp. Jeśli naszym produktem będzie spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający nabywcę w błąd, odwołujący się do poczucia lęku, do zabobonów, to może on być zakwalifikowany jako marketing noszący znamiona nieuczciwej rywalizacji . Sprawdź ofertę agencji brandingowej na .

Ażeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem jak też rozpowszechnianiem bezprawnej reklamy (np.

Zaciekawił Cię taki artykuł? Jeśli tak, to bez wahania kliknij też ten link. Inne tego typu wiadomości przeczytasz również tutaj wynajem busów lublin.

za opracowanie niesolidnej reklamy porównawczej) dobrze jest zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, jaki dokładnie a także fachowo mógłby doradzić w konkretnych tematach.