Decydujemy się na firmę brandingową

reklama
Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych przez: planowanie oraz umieszczanie reklam w publikatorach drukowanych, radio, środkach masowego przekazu, internecie i innych mediach, planowanie oraz umieszczanie reklam zewnętrznych w formie billboardu, gablot, paneli sterowców reklamowych, ekspozycji okiennych, reklam na autach a także autobusach itp., dystrybucję oraz doręczanie prospektów a także egzemplarzy marketingowych, kreowanie pawilonów i innych konstrukcji oraz punktów wystawowych, prowadzenie kampanii marketingowych jak też dalsze usługi promocyjne mające na celu przyciągnięcie czy zatrzymanie konsumentów.

agencja reklamowa
Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością normowaną, a więc nie są wymagane żadne zezwolenia ani koncesje. Musimy jednakże przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych jak też prawa konkurencji. Warto znać notacje regulacji z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: regulacja z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych powiada, że kreując reklamę tworzy się dzieła. W chwili utworzenia utworu przez pracownika wszystkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Dowiedź się więcej o tej agencji reklamowej.
Agencja brandingowa ma dwa lata od dnia obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania fałszywego znaczenia przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego artykułów lub usług, naśladownictwa artykułów, nieprawej reklamy, itp. Jeśli naszym produktem będzie spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający nabywcę w błąd, odwołujący się do poczucia lęku, do zabobonów, to może on być zakwalifikowany jako marketing noszący znamiona nieuczciwej rywalizacji . Sprawdź ofertę agencji brandingowej na http://www.ckim.pl/nasze-uslugi/brandingSprawdź ofertę agencji brandingowej na .

Ażeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem jak też rozpowszechnianiem bezprawnej reklamy (np. za opracowanie niesolidnej reklamy porównawczej) dobrze jest zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, jaki dokładnie a także fachowo mógłby doradzić w konkretnych tematach.