Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak przebiega

Audyt energetyczny wielkiego przedsiębiorstwa to całościowe spojrzenie na zakład przemysłowy przeprowadzane w celu określenia stanu technologicznego a także efektywności pracy poszczególnych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Ocenie podlegają m.in. linie produkcyjne, sprzęty wchodzące w skład instalacji jak też sieci ogólnozakładowe (cieplne).

Jeśli ukazywana w tym materiale kwestia to Twoje hobby – wyraź opinię (https://www.metal-plast.pl/) na ten temat. Twoje zdanie bez wątpienia dla autora się będzie liczyć.

Głównym zamierzeniem audytu energetycznego będzie oszacowanie stanu istniejącego i propozycja przedsięwzięć umożliwiających uszczuplić energochłonność następujących w zakładzie przebiegów.

W jaki sposób przebiega audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Inicjacja audytu energetycznego to szeroko pojęte nawiązanie współpracy pomiędzy audytorem a załogą kierowniczą oraz pracobiorcami odpowiedzialnymi za wyselekcjonowany obręb instalacji. Na początek zachodzi przekazanie danych tyczących się zużycia poszczególnych mediów (ciepła itd.) jak też uproszczonych deskrypcji procesów technologicznych wraz z wszelakimi informacjami na temat przyrządów wchodzących w skład instalacji. Zebrane informacje pozwalają audytorowi na stworzenie obrazu następujących wewnątrz instalacji przebiegów, natomiast nie wskazują kierunków, w których powinno się poszukiwać rezerw. W toku rozmów z kadrą kierowniczą jak też pracobiorcami szeregowymi w czasie wizji lokalnych biegły rewident zaznajamia się ze specyfiką prowadzonych przebiegów jak też z tym co stanowi o ograniczeniach dla danego wycinka instalacji.

Występują sytuacje, w których obsługa dzieli się informacjami na temat kłopotów zachodzących na instalacji i wskazuje na obszary, które mogą stanowić potencjał oszczędności energii. Audytor przeprowadza również tak zwane testy porównawcze, o których więcej poczytać można tu: tuv.com/pl/poland/uslugi/badania_wyrobow/kontrola_certyfikacja/testy_konsumenckie_porownawcze/testy-konsumenckie-porownawcze.html.