Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak przebiega

Audyt energetyczny wielkiego przedsiębiorstwa to całościowe spojrzenie na zakład przemysłowy przeprowadzane w celu określenia stanu technologicznego a także efektywności pracy poszczególnych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Ocenie podlegają m.in.

Niniejszy tekst wydaje się niesłychanie wciągający? Jeżeli tak, to zobacz też inne polecane susz cbd producent treści, ponieważ są tak samo interesujące i wciągną Cię zupełnie.

linie produkcyjne, sprzęty wchodzące w skład instalacji jak też sieci ogólnozakładowe (cieplne). Głównym zamierzeniem audytu energetycznego będzie oszacowanie stanu istniejącego i propozycja przedsięwzięć umożliwiających uszczuplić energochłonność następujących w zakładzie przebiegów.

W jaki sposób przebiega audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Inicjacja audytu energetycznego to szeroko pojęte nawiązanie współpracy pomiędzy audytorem a załogą kierowniczą oraz pracobiorcami odpowiedzialnymi za wyselekcjonowany obręb instalacji. Na początek zachodzi przekazanie danych tyczących się zużycia poszczególnych mediów (ciepła itd.) jak też uproszczonych deskrypcji procesów technologicznych wraz z wszelakimi informacjami na temat przyrządów wchodzących w skład instalacji. Zebrane informacje pozwalają audytorowi na stworzenie obrazu następujących wewnątrz instalacji przebiegów, natomiast nie wskazują kierunków, w których powinno się poszukiwać rezerw. W toku rozmów z kadrą kierowniczą jak też pracobiorcami szeregowymi w czasie wizji lokalnych biegły rewident zaznajamia się ze specyfiką prowadzonych przebiegów jak też z tym co stanowi o ograniczeniach dla danego wycinka instalacji.

Występują sytuacje, w których obsługa dzieli się informacjami na temat kłopotów zachodzących na instalacji i wskazuje na obszary, które mogą stanowić potencjał oszczędności energii. Audytor przeprowadza również tak zwane testy porównawcze, o których więcej poczytać można tu: tuv.com/pl/poland/uslugi/badania_wyrobow/kontrola_certyfikacja/testy_konsumenckie_porownawcze/testy-konsumenckie-porownawcze.html.