Odwołanie od wyroku – obowiązujące w Polsce procedury

Prawo procesowe, które dostępne jest w naszym kraju umożliwia składanie odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczony przez zasady prawa procesowego etap, dzięki któremu możliwe jest odwołanie się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. Apelacje składa się do sądu drugiej instancji.