Wycena spółki jako procedura potrzebna w wielu sytuacjach

Wartość firmy jest możliwość oceniać w różny sposób, a istotną kwestią, jaką należy uwzględnić dokonując wyboru procedur wyceny jest jej zamysł. Wycena spółki pożądana jest w wielu przypadkach, przede wszystkim wtenczas, gdy dochodzi do sprzedaży jednostki, albo jej udziałów, względnie pozyskiwania inwestora. Jej solidne sporządzenie dopomaga w zrealizowaniu lepszych założeń transakcji, w trakcie negocjacji umożliwia bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych przeczuciach i emocjach.

Kalkulator

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena firmy jest typowym działaniem w czasie realizowania przekształceń struktur prawnych firm. Różnego typu wycen dokonuje się również przy okazji robienia skonsolidowanych raportów finansowych do określenia wartości godziwej aktywów. Wycena może być także fragmentem gwarancji udostępnianego przez bank kredytu. Są również przypadki, w których sporządzenie oceny jednostki jest wymagane przez prawo, np. przekształcenia własnościowe, transformacja prawych rodzajów aktywności podmiotów gospodarczych, zjednoczenia, przejęcia, rozdziały spółek.

Ocena przedsiębiorstwa to złożony przebieg, jaki jest w stanie zobrazować rzeczywistą wycenę firmy tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie wykonany. Wycena firmy przez KGDM sp zoo może odbywać się metodą dochodową. Bazą do dokonania tej wyceny są przewidywania finansowe na okres 3-5 lat. Cena rynkowa kapitałów własnych oceniana jest na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów finansowych, wyzwalanych przez spółkę, przy domniemaniu dalszego prowadzenia działalności operacyjnej.

Zasięg wykonywanych prac tą metodą zawiera inspekcję i ewentualną wycenę prognoz płatniczych firmy, policzenie wolnych przepływów pieniężnych do jednostki, obliczenie stopy dyskonta, policzenie ceny rynkowej finansów własnych.

Wycena firmy może się także odbywać procedurą komparatywną.

Hej, sprawdź to, jeśli jeszcze nie dotarła do Ciebie wiadomość o tej ciekawej stronie a upewnisz się, że jest ona dla Ciebie bardzo ciekawa.

Polega ona na ocenieniu ceny firmy poprzez porównanie podmiotu do grupy spółek porównywalnych za pomocą określonych współczynników. Metoda porównawcza jest względnie szybka, jednakże na rzetelności jej wyniku waży stosowny dobór grupy porównawczej, jaki ze względu na wielkość rynku publicznego w Kraju nie jest prosty, a częstokroć wręcz niewykonalny.