W wszystkich państwach prawa ściga się przestępstwa – też te finansowe wymierzone w ogólne dobro wszystkich obywateli

W Polsce, tak jak i w innych państwach prawa, stworzono kilka różnych kodeksów karnych, które stwarzają granice swobód obywateli.

Określają, co jest dobre, a co złe w sensie prawnym. Takie dla przykładu jest prawo tyczące się finansów.

podróż

Źródło: pixabay.com
Komórka

Autor: John Karakatsanis
Źródło: http://www.flickr.com
prawo karne skarbowe jest oparte w naszym kraju na ustawie z 10 września 1999 roku. To w niej opisane są wszelkie aspekty działalności firm, które rozumiane są jako niedozwolone i karalne. Dzięki temu arkuszowi sędziowie są w stanie zawyrokować czy ktoś powinien być ukarany za bezkarne działanie. Prawo (prawnik – więcej informacji) to posiada znaczną rolę do wypełnienia. Po pierwsze, jest to rola ochronna. Prawo powinno przecież chronić pieniądze państwa, ale też inne jednostki, przed działaniami, które są zabronione i które miałyby na celu kradzież, malwersacje lub niepłacenie podatków. Oczywiście spektrum funkcji ochronnej jest znacznie większe. Tu jednakże przytoczymy jedynie te trzy kwestie. Po drugie, jest to rola prewencyjno-wychowawcza. Rzecz w tym, że poprzez pociąganie przestępców do odpowiedzialności karnej daje się pozostałym jasny przekaz, że tego typu zachowanie nie popłaca i że nie będzie akceptowane przez państwo. I w końcu po trzecie, jest to funkcja sprawiedliwości.

Narzucona sankcja musi być przykra – na tyle, żeby sprawca nigdy więcej nie pomyślał o powtórnym dokonaniu przestępstwa.
Nie zapominajmy, że każde państwo prawa będzie wymagało od swych mieszkańców uznania Przepisów z różnych ustaw i kodeksów.