Jak może nazywać się specjalna nauka traktująca o ochronie przyrody?

Czy wiesz, że można troszczyć się o środowisko naturalne także przez wykorzystywanie energii odnawialnej? To niezwykle łatwe. Jeśli na swe potrzeby będziemy wykorzystywać przykładowo panele słoneczne albo elektrownie wykorzystujące siłę wiatru, to nie będziemy zmuszeni korzystać z innych, w mniejszym stopniu przyjaznych środowisku sposobów pozyskiwania przykładowo prądu elektrycznego.