Roczne oświadczenie podatkowe PIT 2017

Termin, forma oraz czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Musimy więc mieć pojęcie, czy małe przychody oraz zarobki również zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy powinniśmy oddać roczny PIT 2017? Problemem może być także dobór formy – zatem czy należy deklarację dostarczyć papierowo, wyekspediować pocztą czy też może elektronicznie.

Czy muszę dostarczyć zeznanie podatkowe, jeżeli zarabiałem mało? Deklarację roczną złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku pozyskiwały jakiekolwiek przychody.
Jeśli podatnik nie uzyskał ani złotówki dochodu – deklaracji nie składa.

Wykonasz krok do przodu, jeśli zobaczysz, co posiada praktyczna oferta (https://mocnestronynaturalnie.com/). Sprawdź, że naprawdę dane na niej umieszczone są przydatne.

Nie składa jej również, jeśli w latach wcześniejszych dochód pozyskiwał, natomiast w roku 2017 taki dochód nie wystąpił. Jeśli podatnik w konkretnym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika będzie wykazanie przychodów z konkretnego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów otrzymania lub straty z lat minionych. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być potrącana od przychodu w kolejnych latach podatkowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij .

Obliczanie podatku

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli podatnik uzyskał dochody równe wydatkom, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia suma dochodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. O ile podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. sumy wolnej od podatku – zatem mniej niż 3091 – musi złożyć deklarację. W takowym wypadku podatek wyniesie zero złotych. O ile podatnik pozyskiwał wyłącznie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeśli zaś uzyskiwał on dochody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on tylko przychody opodatkowane, niezwolnione; dochodów zwolnionych jak też nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.
Jeśli podatnik pozyskuje dochody z zagranicy zaś w Polsce nie pozyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni jedynie, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego intrat strategię proporcjonalnego odliczenia.

O ile podatnik nie uzyskiwał dochodów na obszarze kraju zaś umowa międzypaństwowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota będzie bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik prócz przychodów zagranicznych osiąga też w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to rozliczenie PIT 2017 musimy złożyć. Więcej informacji znajdziesz na stronie rozliczenie pit 2017.