Powtarzalność nasza codzienna. Jak to jest z tym znajdywaniem sensu w normalnych dniach? Czy w ogóle warto się starać?

Każdego roku czekają nas konkretne zdarzenia, jakie mogliśmy już poznać, jakie są powtarzalne i po prostu powtarzają się, jak cykliczne jest nasze życie. Jeśli bowiem popatrzymy na przyrodę, to wszyscy wiemy, że istnieją pory roku, jakie następują po sobie. Jeśli popatrzymy na nasze życie, to również dostrzeżemy, że kalendarz w każdym roku prezentuje się prawie tak samo, są te same dni, ale jest inny rok. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego i nie możemy sobie wyobrazić, żeby nagle stało się inaczej.