Odzież robocza

Najważniejszym obowiązkiem przedsiębiorcy, jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy na danym stanowisku konieczna jest odzież robocza, pracodawca ma prawo nałożyć sankcje na pracownika, który nie przestrzega zasad dotyczących uniformu w miejscu pracy.