Najważniejsze wiadomości o systemach Business Intelligence, jak duże ma ono możliwości w analizowaniu ogromnej ilości danych.

Nowoczesne narzędzia do prowadzenia firmy dają ogromną ilość informacji, są one doskonałym materiałem do tego, żeby je w jakiś sposób przetwarzać i w oparciu o nie podejmować decyzje. Obecnie we wszystkich chyba dużych firmach funkcjonują jakieś systemy ERP, w których na bieżąco rejestruje się wszystkie operacje gospodarcze, będą one także umożliwiać szereg analiz i zestawień.

Oprogramowanie BI

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak coraz częściej zarządzającym osobom takie analizy już nie wystarczają, bo nie da się ich wykonywać w różnych przekrojach. Dlatego też w pewnej chwili przetwarzanie informacji poszło jeden krok do przodu i pojawiły się narzędzia business intelligence i discovery, których głównym zadaniem było dostarczenie jak najwięcej informacji danym osobom. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ERP systemy (systemy alarmowe gdańsk) BI zasila się danymi nie na bieżąco, jak w systemach ERP.

Zanim się je zaimportuje wszystkie dane są przetwarzane, modyfikowane i uzupełniane, tak żeby miały one ustaloną przez system BI formę. Dzięki temu informacje tego typu można później niezwykle skutecznie i wydajnie analizować. Obecnie na naszym rynku funkcjonuje spora ilość producentów dostarczających niezwykle wydajne oprogramowanie z rodziny Business Intelligence. Konkurencja na tym polu rośnie bardzo szybko, ale też coraz większe jest zainteresowanie takimi narzędziami analitycznymi.

Dużym i średnim przedsiębiorstwom już dawno przestały wystarczać dane z typowych systemów ERP, a w ostatnim czasie do tego grona dochodzą także małe, dynamicznie się rozwijające, które będą potrzebować odpowiednio dużo wiedzieć przy podejmowaniu decyzji. Wśród firm które oferują wydajne systemy BI z pewnością należy wymienić Qlik, zaczynała ona w roku 1993 od kilku osób, aby dwadzieścia lat później obsługiwać jedne z największych firm z całego świata. Do najważniejszych narzędzi tej firmy należy system do raportowania QlikViev, który daje zupełnie odmienne metody prezentacji danych od tradycyjnie stosowanych prezentacji, a równocześnie dający możliwość operowania na bardzo dużej liczbie danych w czasie rzeczywistym.