Komu przysługuje oraz gdzie otrzymać bezpłatną pomoc prawną?

Od początku 2016 roku każdy powiat realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa polegające na prowadzeniu punktów udostępniania nieodpłatnej pomocy prawnej dla jednostek fizycznych.

bezpłatna pomoc prawna

Autor: Daquella manera
Bezpłatna pomoc ( adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) prawna przypada osobom korzystającym z pomocy społecznej (uwzględniany jest okres jednego roku poprzedzającego prośbę o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej), mającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom. Równolegle jednostkom, które nie ukończyły 26 lat oraz jednostkom, które ukończyły 65 lat. Do tego jednostkom, które w skutku wystąpienia żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy lub technicznej awarii znalazły się w sytuacji zagrożenia ewentualnie poniosły straty.
Aby uzyskać darmową pomoc prawnika, powinno się przedstawić poświadczenia potwierdzające uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, przykładowo decyzję albo poświadczenie o przyznaniu wsparcia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu klęski żywiołowej, naturalnej katastrofy albo technicznej awarii. Darmową pomoc prawną możemy otrzymać w celowo do tego przygotowanych miejscach wskazanych jak też organizowanych przez dany powiat (miejsca takie mogą znajdować się między innymi w Starostwach Powiatowych bądź Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).

Założono, aby w każdym z powiatów znajdowały się 2 takowe punkty, z czego jeden winien być prowadzony poprzez organizację pozarządową. Prawnej pomocy w ww. punktach udzielają adwokaci jak też radcy prawni.