Komu przysługuje oraz gdzie otrzymać bezpłatną pomoc prawną?

bezpłatna pomoc prawna
Od początku 2016 roku każdy powiat realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa polegające na prowadzeniu punktów udostępniania nieodpłatnej pomocy prawnej dla jednostek fizycznych.

bezpłatna pomoc prawna
Autor: Daquella manera
Bezpłatna pomoc ( adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) prawna przypada osobom korzystającym z pomocy społecznej (uwzględniany jest okres jednego roku poprzedzającego prośbę o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej), mającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom. Równolegle jednostkom, które nie ukończyły 26 lat oraz jednostkom, które ukończyły 65 lat.

Szalenie nam przyjemnie, że poświęciłeś swój czas, żeby przejrzeć ten artykuł. Jeżeli masz chęć na inne, to kliknij stronę (http://www.adwokatchojka.pl/nieruchomosci-i-zagospodarowanie-przestrzenne.html) i przenieś się do kolejnej strony.

Do tego jednostkom, które w skutku wystąpienia żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy lub technicznej awarii znalazły się w sytuacji zagrożenia ewentualnie poniosły straty.

Aby uzyskać darmową pomoc prawnika, powinno się przedstawić poświadczenia potwierdzające uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, przykładowo decyzję albo poświadczenie o przyznaniu wsparcia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu klęski żywiołowej, naturalnej katastrofy albo technicznej awarii. Darmową pomoc prawną możemy otrzymać w celowo do tego przygotowanych miejscach wskazanych jak też organizowanych przez dany powiat (miejsca takie mogą znajdować się między innymi w Starostwach Powiatowych bądź Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).

Założono, aby w każdym z powiatów znajdowały się 2 takowe punkty, z czego jeden winien być prowadzony poprzez organizację pozarządową. Prawnej pomocy w ww. punktach udzielają adwokaci jak też radcy prawni.