Wiadomości konieczne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa

W artykule znajdują się przydatne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Opisany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz sąd internetowy i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje efektywność korzystania z należności do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w ciągu roku firma zdolna jest do odrestaurowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich kontrahentów.


Chcesz dowiedzieć się gdzie sprawdzę akta e-Sądu? Tu przeczytasz to czego szukasz!

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Inaczej mówiąc Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w ciągu okresu obrachunkowego działalność gospodarcza dokonuje zamiany udzielonego kredytu kupieckiego na gotówkę (oblicz na: Attorn). Wskaźnik rotacji należności oznacza jako iloraz przychodów ze sprzedaży i średniego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się od 7 do 10. Niski poziom wskaźnika, czyli mniej niż 7 oznacza , iż poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich odbiorców, co oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określa się mianem cykli obrotowych i ich ilość (tym samym wartość wskaźnika) powinna być jak największa. Przyrost ilości cykli z roku na rok świadczy o efektywniejszym zarządzaniu należnościami.Zmniejszenie wartości tego wskaźnika minimalizuje zdolność firmy do uiszczania zobowiązań na czas, gdyż spada wtedy też jej płynność finansowa. Wysoka wartość cyklu obrotowego jest pożądana – oznacza, iż firma efektywnie ściąga należności, a jej odbiorcy terminowo regulują zadłużenie. Wskaźnik określa ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu uiszczania należności w dniach jest to wskaźnik zróżnicowany branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd jest najtańszą i najszybszą metodą windykacji należności. Wszelkie koszty sądowej windykacji należności w Sądzie internetowym ponosi dłużnik. By złożyć pozew do e-sądu trzeba wypełnić formularz pozwu jak i dołączyć dowody. Potem klient otrzymuje bezpłatną poradę oraz musi uiścić opłatę sądową. Później adwokat weryfikuje formularz. Gdy jest to konieczne radca prawny dokonuje niezbędnych poprawek, tak aby roszczenia były oczywiste i sąd internetowy wydał nakaz zapłaty w żądanej wysokości. Potem adwokat (aplikant adwokacki wrocław praca) wnosi e-pozew do e-Sądu oraz prowadzi postępowanie. Sąd rozpatruje pozew, a klient o każdej zmianie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej klient odzyskuje 100% zasądzonej kwoty, 100% odsetek jak i 100% opłaty sądowej.