Czym jest umowa o zakazie konkurencji a także kiedy występuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, że pracownik nie może kierować wobec pracodawcy żadnej aktywności rywalizującej. Nie zdoła również naturalnie wykonywać pracy w ramach związku pracy dla podmiotu, jaki prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się zadośćuczynienie za dochowanie zakazu. W Necie zdołamy znaleźć multum wzorcowych umów o zakazie konkurencji i formularzy, z jakich zdołamy korzystać.

Inwestycja

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Prawo podatkowe obejmuje sporo rozmaitych norm i regulaminów. Jednym z nich jest doroczne zliczanie się z podatku. Pożądane byłoby pamiętać o tym, iż prócz zapłacenia podatku za przyjmowane dochody, możemy też skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych. Rozliczając niektóre deklaracje podatkowe, zdołamy mieć prawo do pewnych ulg fiskalnych, przykładowo ulgi prorodzinnej, ulgi na Internet albo też ulgi rehabilitacyjnej. Czytaj też .

Warto zorientować się które odliczenia od podatku nam przysługują i z jakich ulg zdołamy skorzystać . Dzięki temu zapłacimy dolny podatek, a więc oszczędzimy kapitał. Rozliczenie podatku trzeba wykonać w dobrym, wskazanym terminie.

Jeżeli chcesz odnaleźć rzeczywiście niezwykle porządne źródło, sprawdź tekst (http://www.notariuszpokojski.pl/jak-sporzadzic-testament-aby-nie-dalo-sie-go-podwazyc), który jest stworzony przez prawdziwego eksperta.

Jeśli nie dotrzymamy terminu składania zeznania fiskalnego, wówczas niewątpliwie możemy zapłacić wysokie sankcje karne.

Jednakże należałoby pamiętać, iż zobowiązania te nie są wieczne oraz niektóre mają swój okres ważności, a więc mogą ulec przedawnieniu. Zdoła więc nastąpić przedawnienie zobowiązania podatkowego . Pojęcie to zostało bezdyskusyjnie ujęte przez prawo podatkowe. Przedawnienie zdoła nadejść z mocy prawa bądź z mocy decyzji administracyjnej.

podpis

Źródło: pixabay

Wolno więc powiedzieć, że istnieją dziś dwa typy przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania fiskalne przedawniają się po okresie pięciu lat od daty, w jakiej upłynął termin zapłacenia podatku. Oczywiście wypada wziąć pod uwagę także to, że są wyjątki od tej reguły, niektóre zobowiązania podatkowe przedawniają się już po upływie trzech lat, natomiast nie pięciu.