Kierowanie pracownikami – dla kogo ta fucha?

Nie każdy z nas ma zdolność do kierowania innymi, ale nie ma też wątpliwości, że w wielu z nas tkwi zalegający gdzieś głęboko potencjał w tym zakresie, którego możemy w związku z takim myśleniem nigdy z siebie nie wydobyć. W rzeczywistości bowiem, nawet jeśli nie mamy z natury zdolności do kierowania, możemy się ich nauczyć. W jaki sposób?