Programy Business Intelligence we współczesnych firmach

Programy klasy Business Intelligence, w skrócie definiowane BI, pomagają w analizowaniu rynku, sprzedaży danych wyrobów bądź usług. Im więcej wiadomo o konkretnym wyrobie lub usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego powodzenia na konkurencyjnym rynku. W dobie bezustannej informatyzacji przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej nowych narzędzi użytkowanych w codziennej pracy przedsiębiorstwa.