UE i jej popularne rozporządzenia

UE przekazuje państwom należącym do Wspólnoty różnego rodzaju rozporządzenia. Kraje, które stają się państwami członkowskimi powinny pamiętać o tym, że będą one musiały zacząć stosować się do europejskich obostrzeżeń.