W jaki sposób złożyć pozew o alimenty, żeby był skuteczny i co w nim należy zamieścić?

Jest tego typu sytuacja, w której rodzic dziecka przestaje po prostu uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do trudnej sytuacji finansowej rodzica, który sam został z potomstwem.
Pierwszy etap, który podejmowany jest przez rodzica sprawującego rzeczywistą opiekę nad potomstwem, powinno być określenie do jakiego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com
gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to przede wszystkim Sąd spory sądowe generalny wykonawca Rejonowy. Jeżeli pozew wnosisz w imieniu swojego potomstwa, wtedy posiadasz do wyboru dwie opcje. Możesz złożyć pozew do sądu, z którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Mógłbyś również złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania dziecka, zatem osoby uprawnionej. Niezwykle często się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka blisko, więc nie ma kłopotu z wyborem sądu. Czasami jednak zdarza się, że mieszka na drugim końcu kraju albo za granicą. W takiej sytuacji skorzystać dobrze byłoby z drugiej opcji i złożyć pozew do sądu, do jakiego mamy bliżej.
Następny krok to prawidłowe wskazanie stron. Łatwo określić jest pozwanego, gdyż będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymywanie swojego dziecka. Trudniej jednak jest z powodem, ponieważ jest to dziecko. Jeżeli potomstwo nie ukończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeśli potomstwo skończyło 18 lat, wtedy powinno pozew podpisać samo. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania oraz o numerze PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego wymagane nie jest, ale można by to zrobić. Aby pozew był skuteczny, powinniśmy ustalić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Ustalić także musimy termin płatności przykładowo do 10 dnia dowolnego miesiąca.

Dobrze byłoby także sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie zostaną przyznane natychmiast, na to należy nieco zaczekać. Najdłuższą oraz ostatnią częścią pozwu jest uzasadnienie pozwu.