Sprzeciw od nakazu zapłaty – metoda na odusnięcie niesłusznie wydanego nakazu zapłaty

Rozkwit gospodarczy, ekonomiczny oraz techniczny przyczynił się do stanowczego rozwoju społeczeństw. Zaczęły one prowadzić prace i czynności, których w poprzednich latach nie musiały wykonywać, ponieważ nie było takiej konieczności. W związku z ich pojawieniem się musiały zostać unormowane ich sprawy prawne.

Regulowanie kwestii umów

dokument

Źródło: pixabay

Jednym z fundamentalnych praw, jakie musiało pozostać uporządkowane i uaktualnione to prawo cywilne. Porządkuje ono wszelkie kwestie wiążące się z zawieraniem przez jednostki różnorakich umów a także wszelkie kwestie dotyczące ich podpisania, ważności, wykonywania a także niedotrzymywania. W dzisiejszych czasach jednostki nagminnie podpisują umowy z różnorodnymi firmami przede wszystkim usługowymi. Spora liczba jednostek posiada różnorodne umowy zawarte kilkoma innymi firmami.

Najczęściej dotyczą one dostarczania przez te przedsiębiorstwa różnych przekaźników jak Internet, telefon czy telewizja. I tak na przykład każda jednostka chcąca posiadać w domu Internet musi podpisać umowę z jednym z operatorów, który go do nich dostarczy. Zwykle umowy te podpisywane są na pewien czas i potrzebują późniejszego ewentualnego rozwiązania w sytuacji chęci zmiany operatora bądź całkowitej rezygnacji z konkretnej usługi.

Kasacja nakazu zapłaty

Czasami zdarza się, że dana jednostka rozwiąże umowę z firmą usługową i nie spłaci wszystkich opłat lub nie zostaną one prawidłowo zaksięgowane. W takiej sytuacji może po kilku latach być przysłany nakaz zapłaty razem z odsetkami. Jest to sądowe zobowiązanie kończące postępowanie cywilne.

Przeważnie zainteresowane jednostki nie mają wiedzy o tym, że takie postępowanie w ogóle się odbywało. Dlatego dostając nakaz zapłaty przeżywają spore zaskoczenie.

Każda nasza witryna (https://komornik.wrzesnia.komornik.pl/) posiada tylko najciekawsze dane, które zapadną Ci w pamięć na długi czas, zatem bez ociągania kliknij również tu!

W takiej okoliczności dana osoba może w trakcie dwóch tygodni od dnia dostania tego nakazu napisać sprzeciw od zapłaty. Powinno być one złożone pisemnie oraz wystosowane do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać określone uzasadnienie oraz argumenty które popierają sprzeciw, tak jak w tym przypadku – Warto również, aby sprzeciw od nakazu zapłaty posiadał załączniki z dowodami potwierdzającymi wszystkie przytoczone okoliczności przeciwko żądaniu zapłaty.