pozyskanie pieniędzy unijnych

Małe zainteresowanie funduszami europejskimi pośród drobnych firm wynika z ich kiepskich przeżyć w tym obszarze z dawnego czasu pomocowego i nieduży poziom ufności do instytucji nimi rozporządzającymi.
Przedsiębiorcy, jacy zdecydują się zdobyć fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przeznaczyć środki finansowe na zwiększenie zasobów materialnych i niematerialnych, w tym zakupienie środków trwałych, również podwyższenie obszarów zawodowych personelu.

fundusz

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com
Dostęp do środków finansowych ma główne przesłanie dla organizowania przedsiębiorstwa, albo poszerzania jego działalności. Cele, na które przedsiębiorstwa mają szansę uzyskać środki, związane są przede wszystkim z modernizacją i restrukturyzacją jednostek, ze podwyższeniem pułapu zatrudnienia, wdrożenie wynalazków organizacyjnych, marketingowych, także procesowych.

Fundusze unijne dla małych firm (polecamy zalecamy tą stronę) proponowane są w różnych rodzajach. Mogą to być dotacje, kredyty, a w niektórych sytuacjach zabezpieczeń, poza tym UE finansuje wskazane przedsięwzięcia. Finansowanie unijne można rozdzielić na finansowanie bezpośrednie w formie dopłat, lub finansowanie pośrednie przez polskich i lokalnych pośredników.

Korzystanie z funduszy unijnych dla małych firm ogromnie pozytywnie oddziałuje na rozbudowę przedsiębiorstwa, również poprawę jej konkurencyjności. Firma jest w stanie rozwinąć się o wiele prędzej i swobodniej przy dużo niższym nakładzie finansowym, aniżeli w sytuacji skorzystania z odrębnych źródeł.

fundusz

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com

Firma jest w stanie przyzwolić sobie na opłacenie inwestycji po znacznie niższym koszcie, niż byłoby to w przypadku finansowania ze środków własnych. Dopłata jest refundacją poniesionych kosztów, wobec tego przedtem trzeba samemu opłacić całą inwestycję.

Każde przedsiębiorstwo jest w stanie się starać o dofinansowanie z funduszy unijnych dla małych firm z wielu sfer, od kupna środków trwałych po modernizację linii technologicznej. Każde przedsiębiorstwo powinno wykorzystać sposobność którą zapewnia Unia Europejska. Dzięki dotacjom z z funduszy unijnych dla małych firm jest w stanie ona rozwinąć się o wiele prędzej.