Czy warto zdecydować się na podatek liniowy? Co wiemy o takim sposobie rozliczenia? Czy jest warta rozpatrzenia?

Podatek liniowy, który nazywany jest też płaskim, to jedna z metod wyliczania podatku, zgodnie z jaką wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do kwoty podstawy opodatkowania. Ten rodzaj podatkowy używany jest przy obliczaniu podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, lecz również podatku należnego od osób prawnych. Wysokość podatku liniowego nie zmienia się, jest to dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.

Co jeszcze warto wiedzieć jeśli chodzi o podatek dochodowy liniowy? czytaj całość tutaj
W znaczeniu bardziej konkretnym tego typu podatek polega na wyłączeniu progresji podatkowej, co znaczy, iż wzrost stawki podatku ma miejsce, kiedy zwiększa się podstawa opodatkowania. W takim znaczeniu taki podatek może funkcjonować w systemie podatkowym obok tego typu pojęć, jak kwota zmniejszająca podatek Zdobądź więcej info czy wszelkie ulgi od podatku.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W ogólniejszym znaczeniu podatek liniowy to uproszczona forma podatku, który odprowadzany jest od osiąganych dochodów poprzez zniesienie ulg podatkowych, jak też kwoty zwolnionej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku zależy od ujednoliconej stawki opodatkowania, a do tego też wielkości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Pokazując pojęcie w ten właśnie sposób, funkcja kwoty należnego podatku od kwoty wypracowanego dochodu, to funkcja liniowa, jak oczywiście przyjmiemy, że osiągnięty dochód będzie większy niż zero. Możliwość skorzystania z tego typu podatku jest związana ze spełnieniem pewnych wymagań. Pierwsze ograniczenie bierze się ze źródła dochodu, który może podlegać takiemu typowi opodatkowania. 


Zgodnie z istniejącymi przepisami stawką w wysokości dziewiętnastu procent mogą być opodatkowane tylko dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwoty pieniędzy, które biorą się z innych źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi.

Nakłaniamy Cię do zajrzenia do kolejnego artykułu na podobny temat – w nim wyszukasz ważne informacje. Więc idź do serwisu mauritius last minute i ciesz się nimi.

Ponadto, wybierając liniowy podatek dochodowy, więcej pomocnych wskazówek podatnik nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług takiego samego rodzaju, co praca wykonywana na etacie w takim samym roku podatkowym. Jeżeli nie do końca rozumiemy powyższe zagadnienie dobrze jest poradzić się sprawdzonego księgowego. Takie osoby potrafią w jasny sposób przedstawić nam na czym polega poruszana kwestia, jak również bardzo wiele innych dotyczących kwestii podatków czy w ogóle dochodów i finansów.