Angaż w Patron Service jako ciekawy możliwość na ciekawe zajęcie

W dzisiejszych czasach do bezpieczeństwa ludzi i własności przywiązuje się wielką ważność. Możności jest wiele i jest w stanie być wykonywane w wielu formach. Daje to wielkie możliwości dla poszukujących pracy w owej specjalności.

Ochroniarz to zawód pełniony zwłaszcza w agencjach ochrony, lub w wewnętrznej służbie ochrony. Praca jednostki na takim stanowisku polega na realizowaniu funkcji w postaci stałej, albo sporadycznej, zależnie od potrzeb pracodawcy. Pracownik ochrony jest w stanie eskortować gotówkę, kontrolować znaki alarmowe, bądź strzec bezpieczeństwa w czasie imprez masowych.
firma Patron Service to jednostka świadcząca usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Charakter wiedzionych usług mieści całą Polskę zgodnie z potrzebami obecnych i przyszłych interesantów. Bardzo dobrze przyuczona załoga, również wyposażenie zgodne ze standardami honorowanymi przez specjalistów w dziedzinie ochrony, umożliwiają pracę w profesjonalnej jednostce.

oferta

Autor: Alex Liivet
Źródło: http://www.flickr.com

praca w Patron Service sp z oo w charakterze ochroniarza jest interesującym przedsięwzięciem na karierę, choć jest to fach zdominowany raczej przez mężczyzn. Dzisiaj, ażeby rozpatrywać przyjęcie pracy (zobacz piramida potrzeb maslowa) w charakterze pracownika ochrony należy przede wszystkim mieć ukończone 21 lat i nie posiadać wyroku za rozmyślne przestępstwo. Trzeba mieć także zakończoną co najmniej szkołę gimnazjalną, także pełną zdolność do czynności prawnych.

Ostatnim wymogiem jest nienaganna reputacja wydana przez właściwy organ policji, także brak toczącego się postępowania karnego.
Niezwykle ważne są kursy i szkolenia, ponieważ certyfikaty i dyplomy zezwalają na ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.