Poszerzone uprawnienia radców prawnych

pudełko kartonowe
Prawo do pełnienia zajęcia radcy powstaje z momentem realizacji wpisu i dokonania przyrzeczenia. O wpis na taką listę może się starać osoba, która zakończyła wyższe studia prawnicze w kraju i zdobyła godność magistra.