Kilka ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób adwokaci z naszego kraju mogą otworzyć swoją kancelarię w Niemczech.

prawo
Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej znacznie rozszerzyły się możliwości na pracę w państwach członkowskich. Dotyczy to także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązuje zasada, że obywatele Unii będą mieli możliwość prowadzenia w każdym kraju działalności, z pewnymi wykluczeniami w nielicznych branżach.

Kiedy potrzebna nam pomoc adwokata?

Przemysł i środowisko
Każdy z oskarżonych ma prawo adwokata a także prawo do obrony. Czasami jednak pojawiają się takie sprawy, gdy w ogóle nie musimy być oskarżonym, ażeby potrzebować pomocy adwokata.
Bowiem prawnik nie jedynie broni swoich klientów przed sądem, lecz też wyraża ich interesy podczas rozpraw sądowych.