Jeśli jesteś kierownikiem audytu jakości i codziennie sprawujesz kontrolę nad wieloma firmami – powinieneś zapoznać się z obszerną ofertą szkoleń.

szkolenie
System gospodarczy produkcyjny, usług i handlu w Polsce osiąga własne maximum. Ujawnia się mnóstwo możliwości Dziś prawie nie prosperują już większe, państwowe przedsiębiorstwa. Kapitalizm objął całą funkcjonalność gospodarki. Zaczynają działanie mniejsze , kilkuosobowe firmy. Jakakolwiek kontrola jakości – audyt – jest w obecnych okresach konieczny.