Wiadomości konieczne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa

Dokumenty na stole
W artykule znajdują się użyteczne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu firmy. Opisany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz sąd internetowy i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje skuteczność wykorzystania należności do produkowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w roku przedsiębiorstwo zdolne jest do odbudowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców.