Odzież robocza

odzież ochronna i robocza
Najważniejszym zobowiązaniem przedsiębiorcy, jest ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, prowadzącej do stałych działań mających na celu całkowite wyeliminowanie wypadków. Jeżeli na danym stanowisku niezbędna jest odzież robocza, pracodawca może nałożyć sankcje na pracownika, który nie przestrzega norm dotyczących ubioru.