Żyjemy w samym sercu Europy

ochrona
To położenie daje nam faktycznie duże możliwości. W współczesnym czasie niemożliwa okazałaby się sytuacja samodzielnego istnienia bez nawiązywania współpracy z innymi krajami.

Czym jest umowa o zakazie konkurencji a także kiedy występuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Umowa biznesowa
Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, iż pracownik nie może kierować wobec pracodawcy żadnej aktywności rywalizującej. Nie może również bezsprzecznie realizować pracy w ramach stosunku pracy dla podmiotu, jaki prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się odszkodowanie za dochowanie zakazu. W Internecie zdołamy odkryć wiele wzorcowych umów o zakazie konkurencji i formularzy, z jakich możemy korzystać.